hydraulika siłowa | produkcja | usługi

1985 rok.

Powstaje mała firma mocno związana z przemysłem okrętowym, a to za sprawą ówczesnego założyciela i prezesa, który wychodzi z firmy "Hydroster". Od samego początku działalności firma jest nastawiona na serwis i drobną produkcję - skupia się na regeneracji podzespołów i elementów hydrauliki siłowej.
Szybko uzyskuje pozycję liczącego się zakładu, nawiązując kontakty z licznymi firmami z zagranicy - szczególnie warte uwagi są jej elementy klinowania pokryw luków, co zostaje zauważone przez dotychczasowego monopolistę tego produktu - McGregora. Owocuje to podpisaniem umowy licencyjnej na produkcję zamknięć (jak potocznie są nazywane - elementy klinowania pokryw), w oparciu o dokumentację McGregora.
Od tej pory firma zaczyna rozwijać się bardzo prężnie - powiększa się jej zdolność produkcyjna, a co za tym idzie rozszerza asortyment produktów. Powstają nowe dziedziny przemysłu i handlu, które skupiają uwagę zarządu. Firma zaczyna kierować swoje tory na wschód i twożyć nowe gałęzie działalności, oddalając się od branży okrętowej.

hydraulika siłowa | produkcja | usługi
W roku 1993 zarząd podejmuje nieszablonową decyzję, założenie nowej spółki, która ma przejąć działania ściśle związane z serwisem i produkcją dla przemysłu okrętowego. Wtedy powstaje firma "PASCAL". Powiększa się park maszynowy co zmusza do przeprowadzek i poszukiwania większych przestrzeni zagospodarowania.
W efekcie w roku 2009 - Firma rozpoczyna budowę nowego obiektu produkcyjno-biurowego na własnym terenie wykupionym w dzielnicy produkcyjnej Gdańsk-Rudniki, przy ul. Połęże 9.
Jest to nowoczesna hala produkcyjna, wykonana zgodnie z najnowszymi standardami i normami ochrony środowiska. Hala jest wyposażona w urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń dzięki nowoczesnym rozwiązaniom energooszczędnego ogrzewania geotermicznego i rekuperatora w połączeniu z wydajną wentylacją pomieszczeń.
Jest to również okazja do kolejnego odnowienia parku produkcyjnego. Przedsiębiorstwo kupuje nowe tokarki CNC i centrum frezerskie CNC.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje

Uprzejmie informujemy, że wniosek o dofinansowanie w ramach :
DZIAŁANIA 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE w MŚP Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013   -   złożony przez naszą firmę, uzyskał pozytywną ocenę wykonalności, a co za tym idzie otrzymał dotację na projekt pt.
"Wprowadzenie innowacyjności technologicznej, produktowej i procesowej oraz wdrożenie wyniów prac B + R przez firmę Pascal realizowane w Gdańsku" , który jest w trakcie realizacji.

dotacje | program regionalny dotacje | agencja rozwoju pomorzaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dotacje

Uprzejmie informujemy, że umowa o dofinansowanie w ramach :
DZIAŁANIA 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje i innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013   -   złożony przez naszą firmę, uzyskał pozytywną ocenę wykonalności, a co za tym idzie otrzymał dotację na projekt pt.
"Wprowadzenie i wdrożenie do produkcji typoszeregu żurawików do łodzi i tratw ratunkowych realizowane przez firmę Pascal" , który jest w trakcie realizacji.

dotacje | program regionalny dotacje | polska agencja rozwoju przedsiębiorczości