Pascal Sp. z o.o.

80-720 Gdańsk
ul. Połęże 9
tel: +48 58 305 84 18
fax: +48 58 305 84 19; +48 664792981
e-mail: pascal@pascal-gdansk.com
NIP 593-010-66-98, REGON 190229560
KRS nr 0000134846, Kapitał zakładowy 50.000 zł
Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ VII Wydział Gospodarczy

Pascal Sp. z o.o.
Wyświetl większą mapę