Hydraulika siłowa | Produkcja | Usługi

Hydraulika siłowa - Produkcja i usługi

hydraulika siłowa, siłowniki hydrauliczny, agregaty pulsacyjne, obróbka stali „Ciśnienie jest wprost proporcjonalne do siły”  

Jesteśmy producentem specjalistycznych urządzeń okrętowych, w tym elementów klinowania pokryw luków - zapewniamy dostawy i serwis w dowolnym miejscu Świata.

W roku 2000 rozszerzyliśmy działalność naszej firmy o remonty statków pełnomorskich, co już w 2004 r. ustawiło nas w szeregu liczących się firm tej branży.
Stałe kontakty z armatorami krajowymi i zagranicznymi pozwalają na podnoszenie poziomu świadczonych usług. O uznaniu dla jakości naszych prac świadczy stała współpraca i zadowolenie naszych kooperantów, między innymi z Gdańskiej Stoczni Remontowej, Polskiej Żeglugi Morskiej, Choreń Designe & Consulting, oraz innych przedsiębiorstw z Polski i z zagranicy.

Dla podniesienia bezpieczeństwa naszych Klientów, wszystkie produkty i usługi są ubezpieczone. Posiadamy ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności, jak również za szkody wynikłe z wadliwego wykonania prac lub usług i szkody w rzeczach ruchomych przekazanych nam w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych. Kwota ubezpieczenia pokrywa szkody do wysokości 200.000,- PLN

Dotacje dotacja dotacja